• Fasteregler ved narkose (Voksen > 12 år)

    Læs venligst dette grundigt igennem. Denne information afløser ikke den ved forundersøgelsen udleverede materiale, men skal læses som et supplement. Faste defineres betyder: “afholdenhed fra…

  • Fasteregler ved narkose (2-12 år)

    Læs venligst dette grundigt igennem.  Denne information afløser ikke den ved forundersøgelsen udleverede materiale, men skal læses som et supplement. Faste defineres betyder: “afholdenhed fra…